เงียบในวันครบรอบการสิ้นสุดของสงคราม

2019/08/15 บล็อก
終戦記念日に、黙祷。

มันเป็นจุดสิ้นสุดของสงคราม

ขอบคุณสำหรับความสงบสุข

และวันนี้

มันเป็นวันแห่งความตายของพระแม่มารี

สวดมนต์เงียบ