11 พฤศจิกายนเป็นวันก๋วยเตี๋ยว

2019/12/09 ลงนามในหนังสือ
Air-G

11 พฤศจิกายนเป็นวันก๋วยเตี๋ยว ดังนั้นจึงมีการถ่ายทอดสดทาง FM: Air-G ขาย“ พลังมิโซะราเมน” สู่โลก!