เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 11-18

2019/09/29
มิโซะราเม็งกระดูกหมูทะเล

วันอาทิตย์เท่านั้น ราเมนซอสถั่วเหลืองใหม่¥ 1,000- สำหรับมิโซะนั้นทุกเมนูซุปนั้นเป็นกระดูกหมูทะเลมิโซะราเมง!