วันนี้ 22 วันอาทิตย์: 11-15 นาฬิกา 17-19: 30 น.

2019/12/22

เมนู จำกัด วันอาทิตย์ทำโดยเจ้าของ

★กระดูกหมูทะเลมิโซะราเมง (ปรับสภาพ) \ 1,000-

★ราเมนซอสถั่วเหลืองใหม่ (ไม่มีโทน) ¥ 1,000- ได้รับการตอบรับดี