จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 11:00 น. ในวันเสาร์ที่ 4 มกราคมของปีใหม่

2020/01/02

ปีใหม่, 4 (เสาร์), 5 (อาทิตย์) 11: 00-15: 00, 17: 00-19: 00 น